ภาษา : 
  

ติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/11/2557
12/03/2567
2023829
42205

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  4 ราย

เข้าสู่ระบบ

นาฬิกา
13 เมษายน 2567

ปฏิทินกิจกรรม

บริการเคลียพิธีการทางศุลกากร 

บริการสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ไม่เต็มตู้ และ บรรจุตู้เต็ม 
บริการขนส่งสินค้าทั่วไป
บริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
บริการพิธีการศุลกากร
บริการเคลียพิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออก
บริการตัวแทนติดต่อนำเข้าและส่งออก ตลอดจนเอกสารนำเข้า และเอกสารส่งออกต่าง ๆ
บริการปรึกษาขอคืนเงินภาษีอากรนำเข้า สงวนสิทธิ์ต่าง ๆ  เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด
บริการ - นำเข้า ขนส่ง หรือ การขนส่งสินค้าไปประเทศต่าง ๆ 
บริการรถขนส่งสินค้าภายในประเทศ และขนส่งข้ามแดน