ภาษา : 
  

หัวใจในการบริการ 

    ►เป็นกันเองและการบริการที่ซื่อสัตย์
    ►คิดบวกและเชิงรุก
    ►การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
    ►ให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ 
    ►แนะนำเหตุผล และกระบวนการต่าง ๆ ด้วยการยกตัวอย่างจากประสบการณ์ เหตุการณ์จริง
    ►เข้าถึงกลยุทธ แนวทางการปฎิบัติต่าง ๆ