ภาษา : 
  

สมาชิกและประกันภัย 

          นอกจากนี้ บริษัท ส.จตุพร บริการ นำเข้า ส่งออก จำกัด ยังมีผลิตภัณฑ์ประกันภัย  ตั้งแต่แจ้งแหล่งที่มาของสินค้าบนเรือบรรทุกสินค้า
หรือระหว่างการจัดส่ง  เพื่อให้การป้องกันที่ครอบคลุมกับการสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าระหว่างการจัดส่ง  เชื่อถือว่าสินค้าจะมาถึงอย่างปลอดภัย  
 
          บริษัทฯ ประกันภัยที่เราเป็นคู่ค้ามีความมั่นคง และเชื่อถือได้  เมื่อสินค้ามีปัญหาเราสามารถส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบความเสียหาย
และสามารถประเมินความเสียหายหรือการเคลมประกันได้รวดเร็ว  ผู้ประกอบการจึงมั่นใจได้ในบริการของเรา