ภาษา : 
  

บริการขนส่งทางอากาศ 

           การขนส่งทางอากาศ หรือที่เราเรียกกันว่าเป็นการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศที่รวดเร็วที่สุดและ เหมาะกับสินค้าที่มีน้ำหนักเบา                                                                                                         ไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม คุณก็สามารถส่งสินค้าได้ในทุกๆที่ที่มีสนามบินทั่วโลก การขนส่งทางอากาศขึ้นอยู่กับน้ำหนัก                                                                                                       และการแพคกิ้งของสินค้า น้ำหนักสุทธิคือน้ำหนักที่สูงมากที่สุดระหว่างน้ำหนักของสินค้าและน้ำหนักปริมาตร

 น้ำหนักสุทธิ = น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ (กก. ตันหรือปอนด์)
 น้ำหนักปริมาตร = (ปริมาตรลูกบาศก์ของสินค้า) x 1000 x (1 / 6)

 ส่วน ใหญ่แล้วเรามักจะขนส่งทางอากาศที่น้ำหนักประมาณ 100 – 300 กิโลกรัม หรือ 1-2 คิวบิท เมตร                                                                                                                                                                แม้ว่าการขนส่งทางอากาศจะมีค่าขนส่งที่ค่อนข้างสูงแต่ค่าใช้จ่ายปลายทางย่อม                                                                                                                                                                                                   ไม่แพงกว่าการขนส่งทางเรือส่วนค่าใช้จ่ายทางด้านการขนส่งในประเทศ ราคาย่อมไม่แตกต่างกัน

 ทางบริษัท ของเราได้ทำงานกับสายการบินที่ดีที่สุดในการขนส่ง เพื่อให้สินค้าของคุณส่งถึงปลายทางและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด